Disclaimer

Disclaimer voor www.RkSportandmore.nl
De eigenaar van RKSportandmore.nl verleent u hierbij toegang tot www.RKSportandMore.nl (“de Website” en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Het team van RK Sport and More behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Het team van RK Sport and More spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomsten claimen met RK Sport and More. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RK Sport and More nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze website liggen bij RK Sport and More. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website en/of delen daarvan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het team RK Sport and More, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke delen anders aangegeven is.

Cookies
RK Sport and More maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Toepasselijk recht
Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.